Bazaltowe kolumny Rówieńszczyzny – jeden z siedmiu cudów Ukrainy i unikalne złoże czarnego bazaltu

Ukraina jest bogata w wiele zasobów naturalnych, ale złoża bazaltu, które znajdują się w równinie zalewowej rzeki Goryn, na terenie regionu rówieńskiego, 24 km od Kostopola, są naprawdę wyjątkowe.

Miejsce zwane jako Janowa Dolina przyciąga turystów majestatycznością kolumn bazaltowych i bajecznym pięknem szmaragdowego jeziora powstałego po zalaniu kamieniołomu.

Read more

Bazalt: gdzie wydobywa się, jak jest używany, właściwości i cechy

Bazalt,zarówno jak szeroko rozpowszechniony na Ukrainie granit , wykorzystywany jest w budownictwie, należy do skał wulkanicznych. Jedyną różnicą jest to, że bazalt powstał w wyniku gwałtownego ochłodzenia lawy na powierzchni lub na dnie oceanu, a nie w głębi skorupy ziemskiej.

Szybkie chłodzenie i krzepnięcie przekształciło „krew ziemi” w drobnoziarnistą skałę o wysokim ciężarze właściwym, wyjątkowych właściwościach i luksusowym ciemnym kolorze.

Jego kolor (od idealnie czarnego do ciemnoszarego i zielonkawo-czarnego) oraz cechy fizyczne zależą od złoża, z którego wydobywany jest bazalt.

Read more