Bazalto gaminiai iš gamintojo prieinamomis kainomis

TRINKELĖS

  • Pilnai pjautos – tai brangiausios bazalto grindinio trinkelės, bet ir maksimaliai artimos idealui. Pilnai pjautos bazalto grindinio akmens trinkelės turi lygius, šlifuotus kraštus ir šiurkštų viršų. Jos pasižymi lygiu paviršiumi ir panašios į klasikines šaligatvio plyteles.

  • Skaldyti grindinio akmenys (arba pilnai skaldyti) – klasika, kuri atėjo pas mus per šimtmečius. Pilnai skaldyti grindinio akmenys yra bazalto kubo formos, tik su nevisiškai lygiais šonais. Pilnai skaldytus grindinio akmenis sudeda įvairiais piešiniais. „Vėduoklė“, „banga“, „šachmatai“ – tai tik dalis takų ir aikščių grindimo variantų, su tarpais tarp tašų yra 1-2 cm.

  • Pjautos – skeltos bazalto grindinio trinkelės suderina savyje pilnai pjautų grindinio trinkelių privalumus ir pilnai skaldytų pigumą. Tokie gaminiai turi skaldytus kraštus (tai yra nelygius) ir pjautinius (tai yra visiškai lygiai nušlifuotus).

  • Pjautos- skeltos bazalto akmens trinkelės suderina savyje pilnutinai pjautinių grindinio akmenų privalumus ir pilnutinai skaldytų pigumą. Tokios trinkelės turi skaldytus kraštus (tai yra nelygius) ir pjautinius (tai yra visiškai lygiai nušlifuotus).